Skip to content

Uitdagingen in de toeleveringsketen - en oorzaken van problemen

Een goed functionerende toeleveringsketen is een van de belangrijkste voorwaarden voor uw succesvolle onderneming. Als er problemen zijn met uw leveranciers, kan dit in het ergste geval leiden tot een stilstand van uw eigen productie. Dit moet altijd voorkomen worden door preventieve maatregelen te nemen!

Een goed functionerende toeleveringsketen is een van de belangrijkste voorwaarden voor uw succesvolle onderneming. Als er problemen zijn met uw leveranciers, kan dit in het ergste geval leiden tot een stilstand van uw eigen productie. Dit moet altijd voorkomen worden door preventieve maatregelen te nemen!

Geen enkele onderneming produceert alle afzonderlijke onderdelen van het eindproduct zelf. Zij is economisch afhankelijk van externe leveranciers die over speciale knowhow beschikken voor de afzonderlijke onderdelen. Daarom zijn goed functionerende toeleveringsketens een essentieel onderdeel van de industriële productie.

Hoe belangrijk het soepele verloop van een goed functionerende toeleveringsketen is, merkt u pas wanneer zich problemen voordoen.

Maar wat zijn de grootste uitdagingen voor een goed functionerende leveranciersketen?

Welke factoren kunnen verstoringen in uw toeleveringsketen veroorzaken?

Productieonderbrekingen door ontbrekende onderdelen zijn een nachtmerrie voor het management. De redenen voor problemen met uw leveranciers zijn talrijk en gevarieerd. U kunt bijvoorbeeld voor de volgende uitdagingen komen te staan:

  • Hoe veroorzaken productie- of serviceonderbrekingen bij een leverancier een verstoring van de toeleveringsketen?
  • Wat betekenen het toenemende protectionisme en andere geopolitieke kwesties als risico's voor uw toeleveringsketen?
  • Wat zijn de gevolgen voor de toeleveringsketen wanneer milieurampen en pandemieën toeslaan?
  • Betekenen veranderende wetten en wettelijke voorschriften een belemmering voor de eigen toeleveringsketen?
  • ERP problemen: Wat is de druk op de toeleveringsketen als gevolg van onnauwkeurigheid van voorraadgegevens en leverancierscapaciteit?
 

Veel van de verstoringen in de toeleveringsketen zijn onvoorspelbaar. Wat zijn de mogelijkheden voor u als inkoper om tijdig te reageren op elke leveranciers-gerelateerde uitdaging? Wij laten u zien wat er kan gebeuren en geven u tips voor mogelijke oplossingen.

Productie- of serviceonderbrekingen veroorzaken verstoringen in de toeleveringsketen

Het is niet voldoende om een gedetailleerde kennis te hebben van de eigen bedrijfsprocessen in de productie. Met het oog op een holistische visie moeten ook de structuren van de belangrijkste leveranciers worden meegenomen.
Samen moeten we een concept ontwikkelen dat voor beide partners een solide basis vormt. Het doel is om over de gehele linie slagvaardiger te worden tegen mogelijke productieonderbrekingen.

Tegelijkertijd ligt de nadruk op het minimaliseren fouten en het zo goed mogelijk benutten van de beschikbare middelen. Kostenvermindering is een andere factor in de relatie met uw leveranciers.

Hoe komt u tot een goed functionerende toeleveringsketen??

In het voorbeeld van de elektrotechniek en de productie van spoelen is een leveranciersanalyse op de internationale markten onvermijdelijk. Gezien de normen die op de internationale markten worden geëist, kunnen alleen partners met een bewezen certificatie en een hoge kwaliteitsstandaard als leverancier in aanmerking komen. Alleen als u erin slaagt de juiste leveranciers te selecteren, kunt u garanderen dat uw toeleveringsketen betrouwbaar en vloeiend zal functioneren.

 

Toenemend protectionisme en andere geopolitieke kwesties als risico's

Het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten heeft aangetoond hoe fragiel de geopolitieke situatie is. Landen die als partners hebben samengewerkt, kunnen in korte tijd elkaars tegenstanders worden.

Soortgelijke effecten kunnen leiden tot veranderingen in de toeleveringsketen als uw partner te maken krijgt met beperkingen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
In beide gevallen is het goed om de onderlinge verhoudingen tijdig te onderkennen en uw toeleveringsketens zorgvuldig te analyseren. Het is een goed advies om flexibel te zijn en niet alle grondstoffen uit één bepaalde regio te betrekken.
Het valt echter te verwachten dat er in de toekomst strengere milieunormen zullen gelden voor bedrijven uit de energiesector.

Dit is iets waarmee u rekening moet houden bij het samenstellen van uw leveranciers.

Wanneer een milieuramp en een pandemie het werk verstoren

De natuurramp in Japan en een groot deel van Azië in 2011 eiste een zware tol op de internationale markten. De impact van de Corona-pandemie sinds 2020 is vergelijkbaar. In het kader van de eigen toeleveringsketen is het van cruciaal belang te beschikken over goed presterende partners die wereldwijd op verschillende locaties produceren. Ook fluctuaties in de vraag in afzonderlijke sectoren kunnen op deze manier worden opgevangen. Flexibele leveranciers en langlopende raamovereenkomsten bieden uw leveranciers zekerheid.

Het vinden van de juiste leveranciers voor de eigen productie is een continu proces.

Een langdurig partnerschap kan veranderen als een leverancier bijvoorbeeld door milieurampen niet meer aan de internationale normen voldoet. Om de eigen toeleveringsketen te beschermen, moeten onbetrouwbare leveranciers worden vervangen door nieuwe, goed presterende zakenpartners. Een betrouwbare toeleveringsketen is de basis voor uw succes.

Hoe problematisch zijn veranderende wetten en wettelijke voorschriften?

De kwesties duurzaamheid, schending van arbeidsrechten en mensenrechten worden steeds belangrijker in de zakenwereld. In sommige landen in Europa wordt al gewerkt aan wettelijke voorschriften hierover. Bedrijven in veel landen over de hele wereld, vooral in lageloonlanden, worden steeds meer onder de loep genomen. Wetgeving inzake de toeleveringsketen zou bedrijven kunnen verplichten ervoor te zorgen dat dit soort schendingen ook in hun eigen toeleveringsketens wordt voorkomen. In het ergste geval zou dit ertoe kunnen leiden dat de keten van belangrijke leveranciers wordt onderbroken. Het referendum in Zwitserland eind 2020 (slechts met een krappe meerderheid verworpen) of voorstellen van de EU-Commissie voor een Europese wet op de toeleveringsketen moeten hier in het achterhoofd worden gehouden.

Normen voor duurzaam werken in de elektrotechnische industrie

Componenten zoals spoelen en printplaten vereisen uiterste precisie bij de productie. Het gaat hierbij om de productie van prototypes tot en met serieproductie op mondiaal niveau. Deze diensten kunnen alleen worden geleverd door werknemers die een technische opleiding hebben genoten en worden betaald volgens de regels van duurzaamheid en milieubescherming.

 

Sterke ERP: spanningen in de toeleveringsketen als gevolg van onnauwkeurige voorraadgegevens en leverancierscapaciteit

Om ervoor te zorgen dat de middelen van uw bedrijf vlot en efficiënt worden gebruikt, is het essentieel om te allen tijde controle te hebben en snel te reageren in de toeleveringsketen. Dit kan worden bereikt met volledig digitale productiebewaking. Alleen als u snel en effectief reageert op problemen bij leveranciers, kunnen verstoringen in uw eigen productie worden voorkomen.
 

Welke factoren verbeteren het ERP in uw bedrijf?

Met deze maatregelen bent u goed voorbereid:

  • Detecteer veranderingen in de toeleveringsketen door volledige transparantie
  • Aanpassing van leverancierscapaciteiten in real time
  • Permanente uitwisseling met branchegenoten over veranderingen met betrekking tot leveranciers
  • Vervanging van traditionele handmatige rapportagesystemen in de productie door digitale processen met behulp van kunstmatige intelligentie

Ga uitdagingen in uw toeleveringsketen aan door consequent te handelen. Vertrouw daarvoor op digitale technologie en de moderne normen van Industrie 4.0.

Dankzij digitaal verbonden productieprocessen en kunstmatige intelligentie kunt u problemen met uw leveranciers in een vroeg stadium signaleren.

Alleen degenen die zo flexibel zijn als een 'speedboot' kunnen de permanent veranderende markten bijbenen - in tegenstelling tot de 'trage tanker'..

 

Conclusie

Een goed functionerende toeleveringsketen is de basis voor een succesvol bedrijfsmodel. Vroegtijdige signalering van verstoringen of problemen met uw leveranciers is van cruciaal belang om te overleven. Factoren zoals milieurampen en toenemend protectionisme zijn nauwelijks te voorspellen. Op mogelijke wettelijke voorschriften of uw eigen stugge ERP kunt u in een vroeg stadium reageren door passende maatregelen te nemen. Digitaal verbonden productieprocessen en kunstmatige intelligentie zijn goede voorwaarden om uw toeleveringsketen te optimaliseren.Bezorgd over uw Aziatische toeleveringsketen?