Skip to content

Kwaliteit en certificeringen

HOOGSTE KWALITEIT TEGEN WERELDMARKTPRIJZEN

Ons succes is gebaseerd op de hoogste productkwaliteit op Zwitsers niveau in alle vestigingen. Daarom verfijnen wij voortdurend onze productieprocessen, optimaliseren wij de productiviteit en verhogen wij de efficiëntie. Het door KUK in Zwitserland ontwikkelde systeem voor het beheer van productiegegevens garandeert op alle zeven productielocaties de hoogste kwaliteit tegen wereldmarktprijzen.


CONSTANTE PRODUCT- EN PROCESKWALITEIT

Kwaliteit is de topprioriteit bij KUK, en dat geldt zowel voor onze producten als voor onze processen. In het kader van ons geïntegreerd managementsysteem garanderen wij de documentatie en voortdurende optimalisatie van onze arbeidsprocessen en -structuren. De essentiële certificeringen onderscheiden KUK als een betrouwbare partner voor automotive, industrie en medicine & sensor. U kunt vertrouwen op ons kwaliteitsbewustzijn!

Kwaliteit is de topprioriteit bij KUK, en dat geldt zowel voor onze producten als voor onze processen. In het kader van ons geïntegreerd managementsysteem garanderen wij de documentatie en voortdurende optimalisatie van onze arbeidsprocessen en -structuren.
De essentiële certificeringen onderscheiden KUK als een betrouwbare partner voor automotive, industrie en medicine & sensor.

U kunt vertrouwen op ons kwaliteitsbewustzijn!

  • Toegang tot real-time status van elk werkproces in het hele bedrijf
  • Dankzij consistent beheer van machinegegevens : Geoptimaliseerde draaitijd van machines en minder ongeplande systeemuitval
  • Duurzame procesverbetering en kortere doorlooptijden
  • Traceerbaarheid van alle gedefinieerde materialen
  • Opleiding mogelijk voor elke individuele werknemer

CERTIFICATIES KUK GROEP

Overzicht certificeringen van onze zeven wereldwijde locaties in de productie van gewikkelde producten/ spoelen, assemblages en PCB assemblage.
Klik op de gewenste certificering om het certificaat als PDF te downloaden.

ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14644-1

ISO 13485:2016

ROHS-REACH CONFORMITEITSVERKLARING

Conformiteitsverklaring - RoHS

Hierbij bevestigen wij dat onze producten voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en 2015/863/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische onderdelen en apparatuur en de naleving van maximaal toelaatbare concentraties in homogene stoffen in gewichtspercenten <0. 01 gewichtspercent cadmium, <0,1 gewichtspercent lood, kwik, zeswaardig chroom (Cr6+), polybroombifenyl (PBB), polybroomdifenylethers (PBDE), di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), benzylbutylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en diisobutylftalaat (DIBP) in overeenstemming met bijlage II van de richtlijn.

KUK Group verklaart hierbij dat al onze producten in overeenstemming met de RoHS worden geproduceerd.

Uitzonderingen in overeenstemming met bijlage III van de richtlijn, punt 7a:
Artikelen en toepassingen die geproduceerd moeten worden met een hoge-temperatuursoldeer dat >85 gewichtsprocent lood bevat, vallen onder deze uitzondering en zijn eveneens RoHS-conform.

 

Conformiteitsverklaring - REACH

Als fabrikant van elektronische en elektrische producten is KUK Group een "downstreamgebruiker" in de zin van de REACH-verordening 1907/2006. Verplichtingen met betrekking tot de vervaardiging en het op de markt brengen van stoffen/chemicaliën voor preregistratie en registratie (ECHA) zijn op ons niet van toepassing. Onze goederen zijn producten en worden daarom niet gedefinieerd als een stof/preparaat. Bovendien komen er bij normaal en te verwachten gebruik geen stoffen vrij uit onze goederen. Daarom is KUK Group niet registratieplichtig en niet verplicht tot het opstellen van veiligheidsinformatiebladen. Om onze klanten een continue levering van betrouwbare en veilige producten te garanderen, zorgen wij ervoor dat onze leveranciers voldoen aan alle eisen met betrekking tot chemische stoffen en materialen, en dat er geen stoffen gebruikt worden bij de fabricage van onze producten die voorkomen op de SVHC (substance of very high concern) lijst.
echa.europa.eu/candidate-list-table

Wij voldoen aan de verplichtingen van de "ECHA-richtsnoeren voor downstreamgebruikers".

Carbon Footprint

Hierbij treft u de verklaring aan betreffende toetsing emissie inventarisatie op volledigheid conform NEN-ISO 14064-1 par 9.3.1 "GHG REPORT CONTENT".  De verificatie is uitgevoerd ten behoeve van de CO2 prestatieladder en heeft betrekking op het geverifieerde referentiejaar 2021. Geldig tot uiterlijk 31 maart 2023.  Energie consult Holland BV heeft de verklaring uitgegeven.