Skip to content

De verschillende sourcing concepten in een oogopslag

De aankoop van materiaal voor de eigen productie is een van de belangrijkste stappen voor een succesvol bedrijfsmodel. Op basis van bestaande sourcing-concepten is het de taak van het management om de juiste strategie te ontwikkelen. Alleen een aankoop op maat garandeert het toekomstige succes van uw onderneming!

De aankoop van materiaal voor de eigen productie is een van de belangrijkste stappen voor een succesvol bedrijfsmodel. Op basis van bestaande sourcing-concepten is het de taak van het management om de juiste strategie te ontwikkelen. Alleen een aankoop op maat garandeert het toekomstige succes van uw onderneming!

Voor de productie in uw bedrijf is de aanschaf van materialen of voorprodukten een uitdaging waarmee zij elke dag worden geconfronteerd. Alleen als de levering vlot verloopt, zijn er geen vertragingen. Onderwerpen als "just in time" of "just in sequence" zijn van cruciaal belang bij het zoeken naar sourcing-concepten voor uw bedrijf.
De optimale sourcingstrategie is gebaseerd op de doelstellingen van uw productie en moet in overeenstemming zijn met uw eigen bedrijfscultuur.
Maar welk inkoopconcept past het beste bij uw bedrijf?
Vooreerst is het belangrijk om je eigen startpositie te controleren. Daarbij moet u nagaan aan welke eisen uw leveranciers in elk geval moeten voldoen. Het gaat hierbij om vragen als:
  • Wie is in staat om op tijd en betrouwbaar te leveren?

  • Wie produceert goederen van de gewenste kwaliteit?

  • Wie is kosteneffectief en efficiënt binnen mijn toeleveringsketen?

  • Zijn er juridische risico's?

  • Zijn er douanebeperkingen bij buitenlandse leveranciers?

  • Is de toeleveringsketen transparant en in overeenstemming met duurzame productie?

Als u eenmaal een antwoord op deze vragen hebt, is de volgende stap het selecteren van het juiste sourcing-concept.

Wat zijn de verschillende sourcing concepten?

Elk bedrijf heeft zijn eigen strategie om goederen en inputs zo voordelig mogelijk te verkrijgen. Deze verschillende sourcing concepten hebben de overhand gekregen op de markt:

 

Wij willen graag de verschillende sourcing-concepten presenteren en de respectieve voor- en nadelen belichten.

Single, dual, multiple sourcing - hoeveel verschillende leveranciers zijn er nodig?

Elke van de genoemde strategieën biedt u kansen, maar houdt ook risico's in voor uw bedrijf.

 

Single sourcing

Met single sourcing is uw goedereninkoop geconcentreerd bij één leverancier. U hebt de voordelen van een vast bestelproces met weinig bestelfouten. De levering is grotendeels geautomatiseerd en de administratieve inspanning is binnen de perken gehouden.

Naast gunstige transactiekosten kunt u bij grotere leveringen een kwantumkorting bedingen.

Het nadeel van het sourcing-concept is de afhankelijkheid van de leverancier en het gebrek aan concurrentie. Ook moet rekening gehouden worden met de afnemende innovatiekracht en de risico's in geval van productie-uitval van een leverancier.

Dual sourcing

Met een tweede leverancier verdeelt u de risico's van uw sourcing-concept over een extra partner. De risico's zijn vergelijkbaar met single sourcing. In geval van een bevoorradingstekort kan de tweede leverancier wellicht helpen door zijn eigen productie op te voeren.

Multiple sourcing

Multiple sourcing biedt de grootste flexibiliteit als het gaat om gunstige inkoopvoorwaarden bij aanbestedingen.

Naast onafhankelijkheid van individuele leveranciers betekent dit ook een lager risico wat betreft knelpunten in de levering.

Met de concurrentie profiteert u bovendien van productinnovaties binnen het sourcing-concept. Nadelen zijn mogelijk hoge transportkosten, lagere kortingen en een grotere administratieve inspanning voor elke bestelling.

 

Modular sourcing - inkoop van hoge kwaliteit bij systeemleveranciers

Een bijzonderheid in het kader van sourcing-concepten is de modulair sourcen van volledige voorgemonteerde modules van afzonderlijke leveranciers. Hier wordt vertrouwd op de kerncompetentie van individuele leveranciers die nauw zijn geïntegreerd in de eigen productie van uw onderneming. Voor de koper wordt de aankoop minder ingewikkeld omdat de geprefabriceerde onderdelen door enkele specialisten worden geleverd. Een leverancier op maat is in staat complete assemblages met een hoge mate van automatisering direct in de hoogste kwaliteit te leveren.

Elektrotechniek als voorbeeld van hoogwaardige sourcing-concepten

De productie van spoelen is een van de gebieden in de elektrotechniek waar EMS-dienstverleners grote voordelen hebben. Van de ontwikkeling tot de afgewerkte assemblage is een leverancier als de KUK Group in staat om uw competente partner te worden. Uitdagingen vanuit een technisch oogpunt worden zo geleverd in een algemene kosteneffectieve oplossing voor de klant in de beste kwaliteit.

 

Global sourcing - het ontwikkelen van de beste sourcing concepten wereldwijd

Om de beste prijs te krijgen bij sourcing, is een wereldwijde sourcing strategie een goede optie. Dit betekent volledige onafhankelijkheid en biedt u innovatieve oplossingen van de beste leveranciers ter wereld.

Zij moeten rekening houden met geopolitieke risico's en met taalproblemen van verschillende culturen.

Lange afstanden betekenen hoge transportkosten, die ook wisselkoersrisico's met zich mee kunnen brengen. Mondiale leveranciers beschikken op hun beurt over een netwerk en zijn goed bekend met de uitdagingen van wereldwijde inkoop. 

 

Is er een illustratief voorbeeld van goede sourcing concepten in elektrotechniek?

Een flexibele en innovatieve leverancier met een wereldwijde aanwezigheid is bijvoorbeeld de Zwitserse KUK Group. De onderneming beschikt over technische knowhow voor de verplaatsing van de productie en de installatie van productielijnen in het buitenland. Dit maakt het mogelijk om in het buitenland redundante productiefaciliteiten op te zetten die optimaal op elkaar zijn afgestemd.

 

Hoe kies je de juiste strategie

Er bestaat niet zoiets als een op maat gemaakte oplossing voor alle bedrijven als het gaat om geschikte sourcing-strategieën. Elke fabrikant stelt andere eisen. In sectoren zoals de industrie, toeleveranciers van de automobielsector of de medische technologie, bijvoorbeeld, gelden verschillende levenscycli voor de aangekochte goederen en de primaire producten.

Flexibele oplossingen bieden grote voordelen voor inkoopconcepten. Het is van cruciaal belang voor uw eigen bedrijfsontwikkeling als uw leverancier in staat is uw bedrijfsgroei te begeleiden.

In de elektrotechniek bijvoorbeeld is een spoelfabrikant als leverancier van groot nut als hij als EMS-dienstverlener het complete dienstenpakket kan aanbieden. Als onderdeel van het sourcing-concept kunnen extra montagestappen in opdracht worden gegeven, waardoor kostbare middelen worden bespaard aan de kant van de klant.

 

Welke contractvormen bestaan er in het kader van sourcing-concepten?

Langlopende leveringsrelaties worden gewoonlijk geregeld via raamovereenkomsten of afroepcontracten. Dit vermindert de werklast en bepaalt de algemene inkoopvoorwaarden. Voor de afzonderlijke transacties worden afzonderlijke contracten opgesteld, afhankelijk van de aard en de omvang ervan. De basiscontracttypes hiervoor zijn onderverdeeld in:

  • Overeenkomst tot koop

  • Contract voor werk

  • Werkverschaffingscontract

De wettelijke bepalingen zijn neergelegd in de respectieve nationale wetgeving.

De juiste inkoopaanpak kiezen is even belangrijk als innovatie in uw producten
.

Blijf niet hangen in vastgeroeste structuren, maar ontwikkel uw inkoopstrategie permanent. In snel veranderende markten kan een verouderd sourcing-concept leiden tot verstoringen in de toeleveringsketen en zelfs tot stilstand van uw eigen productie.

 

Conclusie

In tijden van innoverende markten is de inkoop van voorproducten en bouwcomponenten een essentieel onderdeel van de eigen productie geworden. Onderwerpen als "just in time" of "just in sequence" maken deel uit van het dagelijks leven van moderne productiebedrijven. Dit vereist sourcing-concepten op het hoogste niveau, die precies zijn afgestemd op de behoeften van uw onderneming. Met oplossingen zoals Single Sourcing, Dual Sourcing, Multiple Sourcing, Modular Sourcing of Global Sourcing, wordt u verwend met keuze. Afhankelijk van de eisen van uw eigen productie en de levenscyclus van de producten, zult u de beste oplossing vinden tussen de voorgestelde modellen.Bezorgd over uw Aziatische toeleveringsketen?