Skip to content

Waarom Lean-methoden de moeite waard zijn bij de productie van spoelen en elektronica

Iedereen die Lean als productiemethode kent, is waarschijnlijk bekend met de voordelen van Lean. Maar wat is Lean eigenlijk? Hoe kun je Lean gebruiken om bedrijfsprocessen te versnellen? Leer meer over de Lean managementmethoden die de KUK Group, als toonaangevende producent van spoelen en elektronica, zelf toepast.

Lean worden gebruikt om bedrijfsprocessen te versnellen? Leer meer over de lean management methodes die de KUK Groep, als vooraanstaand producent van spoelen en elektronica, zelf toepast.

1. Wat is Lean?

Of het nu gaat om de productie van spoelen, elektronica of andere goederen: afval moet worden verminderd. Dit houdt veel meer in dan alleen het reduceren van afkeur. Even belangrijk zijn goed geïntegreerde processen, met zo weinig mogelijk stilstand, evenals onnodige handelingen die geen toegevoegde waarde creëren voor de klant.
Kortom: Lean zorgt keer op keer voor uitstekende spoelen.

2. Hoe werkt Lean?

Lean werkt altijd volgens hetzelfde principe, net zoals in het verkeer het rode lichtsignaal overal "stop" betekent. Dit leidt ertoe dat een producent in staat is om met een lage voorraad, zonder verspilling, snel die goederen te produceren waar de klant op dat moment behoeft aan heeft.
Bij de productie van spoelen kunnen, net als in andere industrieën, verschillende methoden worden toegepast. Gezien de verscheidenheid aan " Lean"-methoden is het nauwelijks mogelijk een volledig overzicht te geven.
Tot de bekendste methoden behoren:

 • 5S
 • Kanban
 • Lean Sprint
 • Gemba
 • Six Sigma Standard
 • OEE

Het maakt niet uit welke methode een bedrijf kiest of welke methode het meest gangbaar is in zijn toeleveringsketen: Lean opgeleide werknemers begrijpen de principes en methoden van Lean. Dit verhoogt de efficiëntie en vermindert de behoefte aan coördinatie.

Bij de spoelen- en elektronicafabrikant KUK Group is de verankering van Lean een hoge prioriteit.

3. Hoe Lean werkt bij KUK

Bij de KUK Group, spoelen- en elektronicaproducent, heeft het toepassen van Lean een hoge prioriteit. Momenteel worden de volgende methodes toegepast:

 • 5S: De 5 "S'en" staan voor sorteren, schikken en ordenen, schoon houden, standaardisering en standhouden. Als productiebedrijf is KUK hoofdzakelijk bezig met het standaardiseren van de werkplekken. Bijvoorbeeld: voorbereidende onderdelen liggen altijd op dezelfde plaats, dozen voor gereedschap of afval hebben overal dezelfde kleur. Dit voorkomt niet alleen mogelijke fouten, maar ook tijdverlies door zoeken of herstellen van fouten.
 • Kanban: Dit betreft vooral de materiaalstroom. Voor alle componenten die bijvoorbeeld de wikkelmachines draaiende houden, wordt een ondergrens gedefinieerd, die automatisch tot nabestelling leidt wanneer die wordt bereikt.
 • Gemba: Onze productieleider maakt dagelijks rondes langs alle afdelingen om de oorzaken van actuele problemen direct op de werkplek van de werknemers te achterhalen en samen en respectvol naar oplossingen te zoeken.
 • 8D is een methode om problemen op te lossen en een standaard in de toeleveringsketen voor de automobielindustrie. Hoe meer een proces gestandaardiseerd is, hoe gemakkelijker het wordt begrepen in een complexe omgeving (leverancier, KUK) en omgeving (klant, belanghebbenden). Dit geldt in het bijzonder in de strak gesynchroniseerde toeleveringsketen voor de automobielindustrie. Voor KUK als gerenommeerde leverancier aan de automobielindustrie is 8D dan ook uiterst relevant.
 • OEE is een kengetal dat productiviteit, efficiëntie en kwaliteit in één getal weergeeft. Alle installaties worden met dit kengetal bewaakt. Uit de analyse van deze figuur kunnen rechtstreeks optimaliseringsmaatregelen worden afgeleid.

 

4. Hoe profiteren klanten van een Lean spoelen- en transformatoren leverancier als de KUK Group?

Een leverancier van spoelen en transformatoren die Lean methodes heeft ingevoerd, heeft voordelen voor de klant op technisch, logistiek en ook commercieel gebied.Een leverancier van spoelen en transformatoren die Lean methodes heeft ingevoerd, heeft voordelen voor de klant op technisch, logistiek en commercieel niveau.
De geoptimaliseerde waardeketen maakt de tijdige levering van goederen mogelijk die ook aan de overeengekomen kwaliteit voldoen. De verminderde verspilling en de grotere efficiëntie verlagen de productiekosten, waardoor de leverancier een eerlijke, concurrerende wereldmarktprijs kan bieden, hetgeen voordelig is voor de klant en alle andere belanghebbenden in de toeleveringsketen.

 

5. Welke Lean-methode kunnen wij uw onderneming aanbevelen?

Helaas is er geen duidelijk antwoord op deze vraag. Voordat we het hebben over methode A of B, is het van essentieel belang te begrijpen dat Lean een lange weg is naar operationele uitmuntendheid, niet een project dat na de implementatie is voltooid. De voortdurende optimalisatie of de voortdurende poging om verspilling te minimaliseren zal nooit ophouden. Daarom evolueert KUK steeds verder op het "Lean-pad". Continue verbetering en verandering maken deel uit van de dagelijkse gang van zaken. Bovendien is er de technologische vooruitgang: niet alleen de spoelenproductie is aan voortdurende veranderingen onderhevig. Er zijn dus verschillende redenen waarom de beste methoden en benaderingen regelmatig moeten worden herzien. Wat we kunnen aanbevelen is een stapsgewijze inleiding. Begin bij één afdeling, breid vervolgens de benaderingen of het gebruik uit en ontwikkel hun ervaring.Bezorgd over uw Aziatische toeleveringsketen?