Skip to content

Welke innovaties ontstaan er in de medische technologie dankzij de nieuwe microspoelen?

Innovaties in de medische technologie kunnen niet los worden gezien van de ontwikkelingen bij de productie van spoelen. De microspoelen of sensoren die nodig zijn voor veel medisch-technologische toepassingen worden steeds krachtiger, terwijl ze tegelijkertijd steeds minder ruimte innemen.

Innovaties in de medische technologie kunnen niet los worden gezien van de ontwikkelingen bij de productie van spoelen. De microspoelen of sensoren die nodig zijn voor veel medisch-technologische toepassingen worden steeds krachtiger, terwijl ze tegelijkertijd steeds minder ruimte innemen.

Toonaangevende producenten van microspoelen, zoals de wereldwijd actieve KUK Group, zijn erin geslaagd microspoelen te produceren voor massaproductie van toepassingen die enkele jaren geleden nog ondenkbaar waren. Het gaat hier om microspoelen met ultrafijne draad met een diameter van 0,010 mm (zuiver koper), die hun kwaliteit bewezen hebben in uiterst gevoelige medisch-technologische toepassingen. Met wikkelingen direct op magnetische kernen is de minimale diameter van de microspoelen dus slechts 0,3 mm. Er is ook flexibiliteit wat het kernmateriaal betreft, zodat de optimale uitvoering voor de specifieke toepassing kan worden gekozen.

HubSpot Video

 

Toepassingen van miniatuurspoelen in de medische technologie

  • Diagnostische toepassingen: draadloze communicatie met miniatuur-implantaten die fungeren als sensoren, zowel voor de fysiologie (bloeddruk, hartslag) als voor het bloedglucosegehalte of de bloedstroom (bloed, ademhaling).

  • Actieve implantaten: Monitoring/controle van geïmplanteerde miniatuurpacemakers of diepe hersenstimulatiecomponenten in geïmplanteerde apparaten voor pijnbeheersing

  • Therapeutische toepassingen: Eindapparatuur in elektrofysiologische behandelingen (hart, zenuwen, hersenen) of op stroom gebaseerde ablaties (microgolven en radiofrequentie)

  • Navigatie- en oriëntatietoepassingen: gerichte toediening van geneesmiddelen, gerichte bestralingskatheters, plaatsing van stents, ablaties met hoge precisie, geïmplanteerde markers, inter-lichaamsmarkering, alsmede endoscopische, gastroscopische, colonoscopische, laproscopische, bronchoscopische en andere soortgelijke procedures

  • Gehoorapparaten: verbinding van de miniatuurspoel met een besturingssysteem op een gedrukte schakeling

  • Toepassingen voor temperatuurmeting


Gids biedt volledig overzicht

Een nieuwe gids biedt een overzicht van spoelenproductie met fijne draden voor medische technologie. De gids presenteert innovatieve technologieën voor de productie van spoelen voor medische technologie. Ontwikkelaars van medisch-technologische apparatuur kunnen zo te weten komen welke nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn.Nu downloaden