Skip to content

Zo geeft u uw logistiek duurzamer vorm

De uitwisseling van goederen is steeds omvangrijker geworden in een mondiale markt. Logistiek is dan ook een mondiaal vraagstuk. Gezien de klimaatverandering moet zo snel mogelijk worden nagedacht over duurzame logistiek!

How to shape your logistics more sustainably

 

De toenemende klimaatverandering heeft het bewustzijn van milieuverontreiniging sterk onder de aandacht gebracht. Met name de CO2-uitstoot bij de verbranding van fossiele brandstoffen is een probleem voor het milieu. De logistieke sector heeft hier ook een verantwoordelijkheid. Vrachtwagens met dieselmotoren zijn zeer vervuilend. Welke mogelijkheden heeft de vervoerssector om via duurzame logistiek een positieve bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat?

Er is een nieuwe manier van denken in de logistieke sector. Men wil meer duurzaamheid in het goederenvervoer. De sector is op zoek naar concepten om klimaat-neutraler te werken. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen

 • Minimaliseer het gebruik van transportmiddelen
 • Gebruik energiezuinige voertuigen om uw logistiek duurzamer te maken
 • Procesoptimalisering voor duurzame logistiek
 • Hoe draagt minder verpakking bij aan duurzame logistiek?
 • Wat zijn de uitdagingen van duurzame logistiek?

In dit artikel laten we u graag zien hoe u uw logistiek duurzamer kunt maken.

Minimaliseer het gebruik van transportmiddelen

Klanten en consumenten verwachten groene toeleveringsketens van producenten hun transportbedrijven. Door het aantal transporten te verminderen, draagt u bij tot een vermindering van de milieukosten.

Certificering volgens de ISO 14001-norm voor milieubeheersystemen is in dit verband de juiste manier.

Als onderdeel van het certificeringsproces beoordelen onafhankelijke auditors de maatregelen die zijn genomen om het milieu te beschermen en geven zij advies mogelijke verbeteringen.

Wat zijn de voordelen van ISO 14001-certificering?

Als producent of leverancier heeft u de volgende voordelen:

 • Verbeterde efficiëntie van gebruikte middelen
 • Lagere verbruiks- en milieukosten
 • Verminderde milieurisico's
 • Voortdurend verbeterde milieubeschermingsmaatregelen
 • Milieubeheer als onderdeel van uw bedrijfsmodel
 • Internationaal erkend keurmerk voor milieubeheer

Zo onderscheidt u zich van de concurrentie op het vlak van milieubescherming.

Gebruik energiezuinige voertuigen om uw logistiek duurzamer te maken

Internationale handel is niet mogelijk zonder het gebruik van zware transportvoertuigen. Zij fungeren als interface tussen producenten en consumenten. De robuuste aandrijving van zware bedrijfsvoertuigen door dieselmotoren is niet meer van deze tijd gelet op de klimaatverandering. Een uitweg uit de crisis zou een vrachtwagen met elektrische aandrijving kunnen zijn.

De elektrische vrachtwagen staat al in de startblokken

Alle toonaangevende producenten ontwikkelen vrachtwagens met elektrische aandrijving. Bij stadsbezorgers worden nu al voertuigen gebruikt met een totaalgewicht tot 26 ton en een maximale actieradius van 300 kilometer. Deze milieuvriendelijke voertuigen maken duurzame logistiek mogelijk.

Het zal echter nog wel even duren voordat vrachtwagens met elektrische aandrijving klaar zijn voor serieproductie. Energie-efficiënte motoren zijn een eerste tussenstap.

Bekijk het wagenpark van uw bedrijf op vrachtwagens die kunnen worden vervangen door moderne dieselbesparende modellen. Een andere mogelijkheid voor meer energie-efficiëntie is het controleren van de bovenbouw van bedrijfsvoertuigen op een lagere windweerstand tijdens de rit.

 

Procesoptimalisering voor duurzame logistiek

Milieubewust denken begint op elke werkplek en iedere werknemer wordt geacht zijn of haar bijdrage te leveren door duurzaam te werken. In Japan heeft de 5S-methode de standaard gezet voor milieubescherming. Dit zijn de vijf belangrijke termen:

 • Sorteren
 • Schikken en ordenen
 • Schoon houden
 • Standaardiseren
 • Standhouden

De achterliggende gedachte is de orde, kwaliteit, efficiëntie, netheid en veiligheid op de werkplek in uw bedrijf te verbeteren.

Iedere werknemer wordt gestimuleerd om zijn of haar werkmiddelen op een gedisciplineerde, schone en energiezuinige manier te gebruiken. Werknemers, klanten, leveranciers en het milieu profiteren van de toepassing van de maatregelen.

Hoe draagt minder verpakking bij aan een duurzame logistiek?

Transportgoederen moeten goed verpakt zijn om beschadiging te voorkomen. Het is van cruciaal belang de verpakking, met inbegrip van het vulmateriaal, tot een redelijke hoeveelheid te beperken. Plakband moet met terughoudendheid worden gebruikt. Wat het verpakkingsmateriaal betreft, wordt de voorkeur gegeven aan karton; bij voorkeur van duurzame bosbouw met het FSC-keurmerk. Plastic verpakkingen dienen te worden vermeden.

Duurzame logistiek met verpakkingsmateriaal uit duurzame productie

Bij de inkoop van verpakkingsmateriaal is de herkomst van belang. De verwerking moet plaatsvinden onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en adequate betaling.

Normen zoals gezondheid en veiligheid op het werk en bescherming van de gezondheid van de werknemers zijn vanzelfsprekend.

Voor duurzame logistiek wordt bij voorkeur biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal aanbevolen.

 

Wat zijn de uitdagingen van duurzame logistiek?

De eisen van producenten en klanten nemen voortdurend toe. Kleine series vergen een hoge flexibiliteit van de transportbedrijven. Dit leidt tot een conflict van doelstellingen met duurzame logistiek bij grote vervoersvolumes en weinig individuele ritten. De bestaande capaciteit moet beter worden benut om onnodige lege transporten te vermijden. Hier kan een klantspecifieke uitbreiding van individuele opslagfaciliteiten leiden tot minder transportbewegingen.

Duurzame logistiek omvat ook voorraadbeheer in het magazijn. Optimaal gepositioneerde opslagcapaciteit zorgt voor een lager aantal bewegingen. Dit bespaart energiekosten en leidt tot tijdwinst bij het orderpicken van goederen..

Door robots en geautomatiseerde systemen te gebruiken, vermijdt u schade veroorzaakt door manuele magazijnbewegingen.

Afval in het magazijn dient door uw medewerkers te worden geanalyseerd op recycleerbare inhoud en vervolgens in de juiste afvalcycli te worden verwerkt.

Voorbeeld van duurzaamheid in de elektronica-industrie

Een wereldwijd actieve producent van spoelen en elektronica, zoals de KUK Group, heeft verschillende vestigingen in Europa, Azië en Afrika. Dit maakt productie dicht bij de klant mogelijk. Daardoor is het flexibel en bevordert het tegelijkertijd een duurzame logistiek.

Duurzame logistieke processen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de economie.

Milieubescherming en het streven naar winst sluiten elkaar niet uit. Als er minder materiaal wordt verspild bij de productie en de logistiek, komt dat ook het bedrijfssucces ten goede. Dit zou niet alleen de maatstaf voor het eigen bedrijf moeten zijn, deze criteria zouden ook doorslaggevend moeten zijn bij de keuze van leveranciers.

 

Hernieuwbare energiebronnen als onderdeel van duurzame logistiek

Het gebruik van zuinige energiebronnen is in elk bedrijf mogelijk. Zowel bij de productie als bij de logistiek is een mix van conventionele en hernieuwbare energie haalbaar. Systemen zoals magazijnlogistiek of temperatuurregeling kunnen van stroom worden voorzien door de energie van een fotovoltaïsche installatie op het dak van uw bedrijf.

Milieubewust handelen is noodzakelijk geworden gezien de klimaatverandering. Economische belangen worden naar de achtergrond geschoven wanneer het leven op onze planeet vanuit ecologisch oogpunt twijfelachtig wordt.

Ieder van ons is verplicht een bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat. Met duurzame logistiek kunt u de eerste stap in de goede richting zetten!

 

Conclusie

In de geglobaliseerde wereld is de uitwisseling van goederen steeds omvangrijker geworden. Het aandeel van de logistieke activiteiten neemt voortdurend toe. Gezien de klimaatverandering en de opwarming van de aarde is een herbezinning op duurzame logistiek van cruciaal belang. Dit betekent niet dat wordt teruggegrepen naar kruiwagens. Het vereist ideeën die efficiëntie, het spaarzaam omgaan met hulpbronnen, milieubescherming en het gebruik van klimaatvriendelijke voertuigen in de logistiek bevorderen. Tegelijkertijd dragen geoptimaliseerde werkprocessen bij tot een betere bescherming van het milieu.

Bezorgd over uw Aziatische toeleveringsketen?