Skip to content

Is het de moeite waard om elektronica alleen in Europa aan te schaffen?

Gezien de knelpunten in de toeleveringsketen voor elektronica en de logistieke problemen, ligt de nadruk in Europa steeds meer op regionale inkoop. De vraag is hoe de aanbodkloof op de lange termijn kan worden gedicht. Wat de continuïteit van de bevoorrading betreft, zijn wereldwijd gepositioneerde producenten in het voordeel omdat zij flexibeler kunnen reageren.

Gezien de knelpunten in de toeleveringsketen voor elektronica en de logistieke problemen, ligt de nadruk in Europa steeds meer op regionale inkoop. De vraag is hoe de aanbodkloof op de lange termijn kan worden gedicht. Wat de continuïteit van de voorziening betreft, zijn wereldwijd gepositioneerde fabrikanten in het voordeel omdat zij flexibeler kunnen reageren.

Met de aanhoudende problemen in de Chinese havens of in het Suezkanaal in het voorjaar van 2021 is het duidelijk: de keuze van leveranciers en hun logistieke alternatieven staan meer dan ooit centraal. Zelfs een stabilisering van de situatie na de Coronapandemie zal hierin geen verandering brengen - verstoringen en marktschommelingen zullen blijven bestaan. Europese kopers willen daarom steeds vaker aankopen doen via een regionale bevoorradingsketen. Maar hoe duurzaam is dat? Hoewel de aandacht momenteel vooral uitgaat naar de kwestie van de voorzieningszekerheid, zal deze vroeg of laat weer verschuiven in de richting van de werkelijke kosten.

Het gaat dus niet om Azië of Europa, maar om Azië en Europa.

Dit zorgt voor nabijheid van de klant op twee verschillende continenten en verhoogt tevens de flexibiliteit en de zekerheid in de logistieke keten.

Elektronicaproductie getroffen door vertraagde leveringen

Waarom denken wij dat - los van de knelpunten in het vervoer - de reeds gespannen situatie in de elektronicasector nog kan verslechteren? In ons inkoopproces zien wij enorme toenames van levertijden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook een enorme prijsdruk is. Dit heeft invloed op de volgende artikelgroepen:

  • Kunststoffen voor spoeldragers / spoelkokers
  • Elektronische onderdelen voor SMD- en THT-assemblage
  • Ferrieten van alle soorten voor sensoren en actuatoren

De tekenen stapelen zich dus op meerdere fronten op dat we naar een slechtere situatie dan in 2018 gaan, waardoor het risico ontstaat dat er tekorten in de bevoorrading ontstaan. Kunststofleveranciers duiden de tekorten nu al aan als overmacht, en elektronicacomponenten hebben momenteel levertijden die kunnen oplopen tot 52 weken.

Wereldwijd aanwezige leveranciers in het voordeel

Enerzijds kan een aanbodtekort actief worden aangepakt door in een vroeg stadium raamovereenkomsten te sluiten of onderdelen vrij te geven. Het kan echter ook de moeite waard zijn om het begrip locatie in uw toeleveringsketen in het algemeen onder de loep te nemen en na te gaan of er ruimte is voor verbetering. In tijden van gespannen toeleveringsketens is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op wereldwijde leveranciers die flexibel en betrouwbaar zijn in het omgaan met onverwachte beperkingen.

Als een van 's werelds toonaangevende producenten van spoelen, transformatoren en elektronica, produceert de KUK Group dicht bij de klant in Europa, Azië en Afrika en biedt kwaliteit tegen een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Afhankelijk van de eisen en het volume kunnen wij uw bestelling ook op meerdere locaties tegelijk produceren. Uiteraard staat ons team voor u klaar voor een gesprek.Elk product is anders - contacteer ons